از علاقمندان به همکاری دعوت به عمل می‌آید.

رزومه خود را از طریق راه‌های ارتباطی زیر ارسال کنید.

  • تلفن تماس42138 021
  • شماره واتساپ09122384225
  • ایمیلinfo@hpooya.com
کارشناس فروش پرینتر
حداقل 5 سال سابقه کار مفید
آشنا با نرم افزارهای مالی و Office
منظم، متعهد و دارای روحیه همکاری گروهی با سرعت عمل قابل قبول سن
از 23 تا 35 سال
کارشناس فروش لپ‌تاپ
حداقل 1 سال سابقه کار مفید
آشنا با نرم افزارهای مالی و Office
منظم، متعهد و دارای روحیه همکاری گروهی با سرعت عمل قابل قبول سن
از 23 تا 35 سال
کارشناس خرید ماشین‌های اداری
حداقل 5 سال سابقه کار مفید
آشنا با نرم افزارهای مالی و Office
منظم، متعهد و دارای روحیه همکاری گروهی با سرعت عمل قابل قبول سن
از 23 تا 35 سال
کارشناس حسابداری
کارشناسی حسابداری
حداقل 1 سال سابقه کار مفید
آشنا با نرم افزارهای مالی و Office
منظم، متعهد و دارای روحیه همکاری گروهی با سرعت عمل قابل قبول سن
از 23 تا 35 سال
کارشناس منابع انسانی
حداقل 10 سال سابقه کار مفید
آشنا با نرم افزارهای مالی و Office
منظم، متعهد و دارای روحیه همکاری گروهی با سرعت عمل قابل قبول سن
از 23 تا 35 سال